Εκτύπωση

Τα ταξιδιωτικά Γραφεία που εκδίδουν ομαδικά εισιτήρια οφείλουν να προσκομίζουν αποδεικτικά προκαταβολής των χρημάτων των εισιτηρίων στους εξής λογαριασμούς του Τ.Α.Π.:

Στο αποδεικτικό της Τράπεζας πρέπει να έχουν αναγραφεί τα εξής στοιχεία:

Στην συγκεντρωτική αναφορά που θα σημειώνεται στο πεδίο "αιτιολογία προς δικαιούχο" θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει συνεπτυγμένη αναφορά:

50 ΑΤΟΜΑ, 10/10/2016, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ Μ

Σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός των επισκεπτών δεν είναι γνωστός μέχρι την ώρα εισόδου, οι αρχηγοί ή οι ξεναγοί τους οφείλουν να:

Σε περίπτωση που έχει καταβλήθεί αντίτιμο για περισσότερα εισιτήρια από τους επισκέπτες, η διαφορά θα συμψηφίζεται κατά την επόμενη επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο ή το Μουσείο, σε συνεννόηση με τους Ταμίες και τους Διαχειριστές των εν λόγω χώρων, μέσα στον ίδιο μήνα.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιστροφή μετρητών.