Περιοδική έκθεση - Ανακαλύπτοντας το Αρχαίο Θέατρο
Ψηφιακός Ξεναγός ΔΜΛ
ΠΕΤΑΣΟΣ, Τεύχος 2: Η περιοδική έκδοση του ΔΜΛ
Πρώτο βραβείο για το Διαχρονικό Μουσείο στον διαγωνισμό Museums in Short 2020
Διαδραστικός Χάρτης ΔΜΛ
Follow the Museum