Εργασία Αποκατάστασης Τέμπλου
Εικόνα πριν τις εργασίες συντήρησης
Εικόνα μετά τις εργασίες συντήρησης
Τοιχογραφία πριν τις εργασίες συντήρησης
Τοιχογραφία κατά τις εργασίες συντήρησης
Τοιχογραφία μετά τις εργασίες συντήρησης
Βημόθυρο πριν τις εργασίες συντήρησης
Βημόθυρο μετά τις εργασίες συντήρησης

Στην αρμοδιότητα του εργαστηρίου συντήρησης εικόνων και τοιχογραφιών του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας υπάγονται θέματα που αφορούν την εκπόνηση και εκτέλεση μελετών συντήρησης εικόνων, τοιχογραφιών, ξύλου-ξυλόγλυπτου, πρόληψης, καθαρισμού, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας μνημείων που δημιουργήθηκαν από τους παλαιοχριστιανικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.