Εργασία Αποκατάστασης μεταλλικού αντικειμένου
Αργυρός αρυτήρας πριν την αποκατάσταση
Αργυρός αρυτήρας μετά την αποκατάσταση
Χάλκινη φιάλη πριν την αποκατάσταση
Χάλκινη φιάλη μετά την αποκατάσταση

Το εργαστήριο συντήρησης μετάλλων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2010. Συντηρούνται μεταλλικά αντικείμενα όπως κοσμήματα, νομίσματα, μεταλλικά στοιχεία κατασκευών, σκεύη, που χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το εργαστήριο διαθέτει νέο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα για την συντήρηση υλικών όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο μόλυβδος και διάφορα κράματα μετάλλων.

Ασχολείται με την καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, την προληπτική και ενεργή συντήρηση τους. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσης, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη διατήρηση τους στο χρόνο. Με την ενεργή συντήρηση αναστέλλεται η διάβρωση του αντικειμένου και επιτυγχάνεται η επιστημονική αξιοποίηση και ανάδειξη των αντικειμένων.

Τα μεταλλικά αντικείμενα ως ανόργανα υλικά είναι έργα που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση για την αποκατάσταση των φθορών τους και τη συντήρηση τους.