Εργασία Αποκατάστασης Πήλινου Αντικειμένου
Τεφροδόχο αγγείο πριν τη συντήρηση
Τεφροδόχο αγγείο - στάδιο συντήρησης
Τεφροδόχο αγγείο - καθαρισμός οστράκων
Τεφροδόχο αγγείο - μετά την συντήρηση
Πήλινη Πρόχους - αρχικό στάδιο
Πήλινη πρόχους - μετά την αφαίρεση της χωμάτινης μάζας
Πήλινη πρόχους - κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης
Πήλινη Πρόχους - τελικό στάδιο

Το εργαστήριo συντήρησης κεραμικής του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2010, διαθέτοντας νέο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα για τη συντήρηση της κεραμικής συλλογής του Μουσείου. Στη συλλογή εντάσσονται επιτραπέζια και αποθηκευτικά αγγεία, διακοσμητικά αντικείμενα, κτερίσματα, καθώς και πήλινα της καθημερινής ζωής, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Στην αρμοδιότητα του εργαστηρίου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των κεραμικών, η συντήρηση και αποκατάσταση τους, ο συστηματικός έλεγχος και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσης τους.

Στόχος των συντηρητών είναι να αναστείλουν τη φθορά των αντικειμένων, να διασφαλίσουν τη διατήρηση τους στο χρόνο, όπως και των πληροφοριών που εμπεριέχουν, χρησιμοποιώντας υλικά και μεθόδους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του αντικειμένου.