Ψηφιδωτό πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Ψηφιδωτό μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Το εργαστήριο συντήρησης ψηφιδωτού του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2010. Διαθέτει νέο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα, για τη συντήρηση ψηφιδωτών ανασκαφικών ευρημάτων, τα οποία χρονολογούνται από τους ρωμαϊκούς έως τους βυζαντινούς χρόνους.

Στην αρμοδιότητα του εργαστηρίου υπάγονται θέματα που αφορούν την εκπόνηση και εκτέλεση μελετών συντήρησης ψηφιδωτού, την προληπτική συντήρηση και τεκμηρίωση των υπαίθριων ψηφιδωτών και την επεμβατική συντήρηση.

Η επεμβατική συντήρηση περιλαμβάνει την αποκόλληση ψηφιδωτού από τοιχοποιία ή δάπεδο με σκοπό την επανατοποθέτηση του ή την έκθεση του, τη στερέωση των ψηφίδων και του υποστρώματος, το μηχανικό και χημικό καθαρισμό των ψηφίδων, την αντικατάσταση των σαθρών υποστρωμάτων και την αισθητική παρουσίαση του ψηφιδωτού.