Η ιστοσελίδα του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε, εμπλουτίστηκε και συντηρείται αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Στις διάφορες φάσεις του έργου απασχολήθηκαν μηχανικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές και διοικητικό προσωπικό της Υπηρεσίας.

Η ιστοσελίδα ενσωματώνει όλες τις νέες τάσεις του παγκόσμιου ιστού. Είναι πλήρως συμβατή με κινητά και tablet, ενώ είναι εξαρχής δίγλωσση με σκοπό να απευθυνθεί στην παγκόσμια κοινότητα χρηστών του διαδικτύου.

Για τη δημιουργία του ιστότοπου αξιοποιήθηκε υπάρχον hardware, ενώ χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό (joomla). Επίσης, η ιστοσελίδα βγήκε στο διαδίκτυο μέσω του δημόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο να είναι μηδενικό.

Στόχος του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας είναι η ιστοσελίδα να είναι δυναμική και να εμπλουτίζεται συνεχώς με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας.

 

Η προϊσταμένη της Εφορείας
Σταυρούλα Σδρόλια
Αρχαιολόγος

 

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας
Δημήτρης Καρακίτσιος
Μηχανικός Υπολογιστών