Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς & οι ψηφιακές δεξιότητες για τους επαγγελματίες του Μουσείου» διοργανώθηκε στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και του Συλλόγου ο Ιπποκράτης στη Λάρισα.
Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει λόγω της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις και προοπτικές στον χώρο, καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση από τα Μουσεία της περιοχής.