Η Εισαγωγή στην Μόνιμη Έκθεση έχει σαν στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά στον επισκέπτη τις ενότητες του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Κάθε ενότητα αντιπροσωπεύεται από ένα χαρακτηριστικό αντικείμενο, κάνοντας προφανή τη διαχρονική παρουσία και την συνέχεια της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ιστορικά και πολιτισμικά. Επιπλέον, ένας τοίχος-παζλ κάνει ελκυστική την πρώτη επαφή με το Μουσείο για τους μικρούς μας φίλους.


Διάλογοι
Είσοδος
Παζλ
Παζλ
Προθήκες
Προθήκες
Προθήκες
Προθήκες