Τα ταξιδιωτικά Γραφεία που εκδίδουν ομαδικά εισιτήρια οφείλουν να προσκομίζουν αποδεικτικά προκαταβολής των χρημάτων των εισιτηρίων στους εξής λογαριασμούς του Τ.Α.Π.:

  • ALPHA BANK: BIC/SWIFT - CRBAGRAA, IBAN - GR8601408020802002001000382
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: BIC/SWIFT - ETHNAGRAA, IBAN - GR0401100400000004054690583

Στο αποδεικτικό της Τράπεζας πρέπει να έχουν αναγραφεί τα εξής στοιχεία:

  • Αριθμός ατόμων εκάστης επίσκεψης (πχ 50 άτομα)
  • Ημερομηνία επίσκεψης (πχ 10/10/2016)
  • Χώρος επίσκεψης (πχ Διαχρονικό Μ) όπου Μ Μουσείο, Χ Αρχαιολογικός Χώρος

Στην συγκεντρωτική αναφορά που θα σημειώνεται στο πεδίο "αιτιολογία προς δικαιούχο" θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει συνεπτυγμένη αναφορά:

50 ΑΤΟΜΑ, 10/10/2016, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ Μ

Σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός των επισκεπτών δεν είναι γνωστός μέχρι την ώρα εισόδου, οι αρχηγοί ή οι ξεναγοί τους οφείλουν να:

  • Καταβάλλουν μετρητοίς την αξία των εισιτηρίων
  • Κάνουν χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας
  • Καταθέσουν VOUCHERS που θα έχουν προμηθευτεί τα Τουριστικά Γραφεία

Σε περίπτωση που έχει καταβλήθεί αντίτιμο για περισσότερα εισιτήρια από τους επισκέπτες, η διαφορά θα συμψηφίζεται κατά την επόμενη επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο ή το Μουσείο, σε συνεννόηση με τους Ταμίες και τους Διαχειριστές των εν λόγω χώρων, μέσα στον ίδιο μήνα.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιστροφή μετρητών.