Δείτε το διαφημιστικό σποτ για την επανεκκίνηση της περιοδικής έκθεσης "Ειδώλιο. Ένας κόσμος σε μικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία", που παρουσιάζεται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας μέχρι το τέλος του 2021.