Περιοδική Έκθεση: Ειδώλιο. Ένας κόσμος σε μικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία
Διαδραστικός Χάρτης ΔΜΛ
Έκθεση σύγχρονης κεραμικής ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2… Χώμα, Νερό και Φωτιά…
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2020
Πρώτο βραβείο για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στον διαγωνισμό Museums in Short!
Follow the Museum