Περιοδική Έκθεση: Ειδώλιο. Ένας κόσμος σε μικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία
Περιοδική 'Εκθεση: Εικόνες Παναγίας Φανερωμένης
Διαδραστικός Χάρτης ΔΜΛ
Πρώτο βραβείο για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στον διαγωνισμό Museums in Short!
Follow the Museum