Πρώτο βραβείο για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στον διαγωνισμό Museums in Short!
Περιοδική έκθεση: Διαχρονίες
Περιοδική έκθεση: Μεσαιωνικοί Θησαυροί
Follow the Museum