Μέχρι το τέλος των αυτοκρατοριών
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Αμφιπρόσωπη εικόνα Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Ναός Αγίου Δημητρίου Κρανιάς Ολύμπου α΄ όψη
Αμφιπρόσωπη εικόνα Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Ναός Αγίου Δημητρίου Κρανιάς Ολύμπου β΄ όψη
Εικόνα Αγίου Αχιλλίου (17ος αι.)
Εικόνα Γέννησης Χριστού. Λάρισα
Θησαυρός 204 χρυσών οθωμανικών νομισμάτων. Από κατάσχεση
Κιονόκρανο από το τζαμί του Χασάν Μπέη (αρχές 16ου αι.)
Λίθινο τουρμπάνι τεχνιτών και εμπόρων. Λάρισα
Ξυλόγλυπτο βημόθυρο. Μεταξοχώρι
Πήλινη πίπα καπνίσματος
Τοιχογραφία Αμπελάκια Αρχοντικό Δημητρίου Σβαρτς
Τοιχογραφία με απεικόνιση πόλης.Αμπελάκια Αρχοντικό Δημητρίου Σβαρτς
Τοιχογραφία με παράσταση προδοσίας. Πολυδένδρι, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου.
 

Η Θεσσαλία της οθωμανικής περιόδου, οργανωμένη σε κοινότητες, καταφέρνει να διαφυλάξει την πολιτισμική της κληρονομιά. Δείγματα θρησκευτικής έκφρασης των χριστιανών διαφαίνονται στις τοιχογραφίες και το τέμπλο από το Πολυδένδρι, καθώς και στις εκκλησιαστικές εικόνες από τη Λάρισα και την Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο αμφιπρόσωπες εικόνες από την Κρανιά Ολύμπου.

Η οθωμανική και η εβραϊκή παρουσία υπογραμμίζονται μέσα από αντίστοιχες επιτύμβιες στήλες, ενώ εκτίθενται και δύο κιονόκρανα από το τζαμί του Χασάν Μπέη στη Λάρισα, χαρακτηριστικά της οθωμανικής τεχνοτροπίας. Η οικονομική ευρωστία των Αμπελακίων, λόγω του εμπορίου των κόκκινων νημάτων, αντιπροσωπεύεται από τοιχογραφίες των αρχοντικών, ενώ νομισματικοί θησαυροί επισημαίνουν την διακίνηση ποικίλου χρήματος σε όλη τη Θεσσαλία.