Συνέχειες και Ασυνέχειες
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Προθήκες
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Εκθεσιακός χώρος
Αργυρά ενώτια, Άζωρος Ελασσόνας, θέση Παλιοκκλήσι
Αργυρό περιδέραιο, Μηλέα Ελασσόνας, θέση Αγία Τριάδα
Ασημένια ενώτια, Άζωρος
Ασημένιο περιδέραιο, Άζωρος
θωράκιο με γρύπα, 13ος αι. μ.Χ.
Τμήμα εφυαλωμένου πινακίου με παράσταση ανδρικής μορφής, Λάρισα, δεξαμενή οδού Μανωλάκη
Τμήμα εφυαλωμένου πινακίου με παράσταση λαγού, Λάρισα
Τμήμα εφυαλωμένου πινακίου με παράσταση πτηνού, Λάρισα
Τμήμα προσκυνηταρίου τέμπλου
Χάλκινα δαχτυλίδια, Άζωρος
Χάλκινα δαχτυλίδια, Άζωρος

Η βυζαντινή τέχνη στις θεσσαλικές πόλεις–κάστρα και την ευρύτερη περιοχή τους, παρουσιάζεται μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα της αρχιτεκτονικής γλυπτικής και της επιτοίχιας ζωγραφικής των εκκλησιαστικών κτιρίων στη Λάρισα, το Όρος των Κελλίων, την Κρήνη Τρικάλων και άλλες θέσεις. Η διοικητική οργάνωση της περιφέρειας αντανακλάται στην ενεπίγραφη στήλη του πρωτοσπαθάριου Ευστάθιου των αρχών του 11ου αι., από την επισκοπή της Βέσαινας, στην περιοχή της Αγιάς.

Τέλος, η εικόνα του επιπέδου διαβίωσης των Θεσσαλών της βυζαντινής περιόδου ολοκληρώνεται με την έκθεση κοσμημάτων που αποτέλεσαν κτερίσματα τάφων, καθώς και την παράθεση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από την τοπική εφυαλωμένη κεραμική.